Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,Damian Komar, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Janusz Ryk – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych,Wojciech Stawiany – Doradca, Zespół Strategii i Współpracy, Departament Komunikacji i Strategii NFOŚiGW,Maciej Tomaszewski, Dyrektor ds. Handlu i Jakości, Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

Konrad Borowski – Dyrektor Pionu Rozwoju, PGNiG Termika S.A.; Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; Mariusz Dzikuć – Dyrektor ds. Inwestycji i Akwizycji, Fortum Power and Heat Polska;Włodzimierz Kędziora – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Energetycznej i Regulacji Grupy, DALKIA Polska S.A.; Marek Kossowski – Członek Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej;Paweł Skowroński – ITC Instytut Techniki Cieplnej PW;Joanna Strzelec-Łobodzińska – Prezes Zarządu, EGW Sp. z o.o.

Tomasz Adamczyk – Prezes Zarządu, Instytut Innowacyjnych Technologii; Norbert Grudzień, Prezes Zarządu, EkoENERGIA Kogeneracja Sp. z o.o.; Przemysław Ligenza – Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego.