Patronat Honorowy

Ministra Gospodarki
Janusza Piechocińskiego
 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Macieja Bando

 Polskiego Towarzystwa
Elektrociepłowni Zawodowych
 Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
   

 

Partner Merytoryczny Organizator Partner Technologiczny
  

 

 Patroni Medialni